SOBW_1100_Hilgelo-1

Hilgelo

De recreatieplas Hilgelo aan de weg naar Meddo trekt in de zomer veel toeristen. De eigenaar van de plas, Leisurelands BV, wil het gebied ontwikkelen om meer bezoekers trekken, ook in de andere seizoenen.

Het huidige aanbod moet worden uitgebreid, drie bestaande campings kunnen groeien en er is ruimte voor een vierde verblijfsmogelijkheid.

Ook is er ruimte voor een permanente beachclub, vindt Leisurelands. Het bedrijf hoopt het plan in 2025 te kunnen uitvoeren.

Het gemeentebestuur wil binnenkort een concept-bestemmingsplan voor ’t Hilgelo in de gemeenteraad behandelen, met daarbij de gebiedsontwikkeling voor de verblijfsrecreatie en de plannen van de initiatiefnemers.

Verzet

De actiegroep omwonenden en belanghebbenden ’t Hilgelo verzet zich fel tegen de plannen. Men vreest een massale toename van het toerisme, vernietiging van de nog resterende natuur bij ‘t Hilgelo en ontoelaatbare druk op de dichtbijgelegen Natura 2000 gebieden.

De actiegroep heeft weinig vertrouwen in de intenties van Leisurelands, temeer daar Leisurelands tot op heden nalaat de overlast effectief aan te pakken.

De actiegroep doet een dringend beroep op de leden van de gemeenteraad en van het College van B&W: bezin u op voorgestelde plannen en de gevolgen voor de omgeving!

Lees ook

Aftreden wethouder

2023 – Op 23 september maakte de wethouder Steengroevegebied en Hilgelo bekend dat hij per onmiddellijke ingang zijn functie als wethouder neerlegt.

Hilgelo moet het hele jaar bezoekers trekken

2023 – Leisurelands BV is de eigenaar van de plas. Dit bedrijf richt zich op uitbreiding van het huidige aanbod.

Het succes van de Slingeplas

2020 – Wat Aalten kan, moet Winterswijk ook kunnen. Want ook in onze gemeente bedreigen evenementen en toerisme de natuurwaarden.

Brief omwonenden Hilgelo aan gemeenteraad over gebiedsontwikkeling

2023 – De plannen van Leisurelands voor gebiedsontwikkeling zijn niet met omwonenden overlegd en zullen leiden tot toenemende overlast.

Doneer!

Ook uw financiële steun
kunnen we goed gebruiken!