SOBW_1080a_Aerial-Hilgelo

Actiegroep omwonenden en belanghebbenden ’t Hilgelo

2023 – persbericht 12 juli 2023 – Bezwaren tegen plannen Leisurelands inzake ‘t Hilgelo

Op 12 juli 2023 legt de gemeente Winterswijk het voorontwerp bestemmingsplan ’t Hilgelo ter inzage. Dit plan bereidt de uitvoering van een ingrijpend plan van de onderneming Leisurelands b.v. voor. Het moet de realisering mogelijk maken van bijna 100 recreatiewoningen en extra horeca, in een gebied waar al forse recreatie- en horecavoorzieningen aanwezig zijn, midden in het Nationaal landschap Winterswijk.

Het College van B&W neemt door dit voorstel in procedure te brengen, de plannen van Leisurelands b.v. over. De gemeente is ook aandeelhouder van deze onderneming, die niet zozeer ideële als wel commerciële belangen heeft.Leisurelands b.v. heeft grote plannen met het gebied, waar wij als omwonenden niet bij betrokken zijn. Wij kregen deze informatie tot onze ontsteltenis achteraf. Wij verwachten van de gemeente Winterswijk een deugdelijk participatietraject waarvan nu geen sprake is.

De actiegroep van omwonenden en belanghebbenden bij ‘t Hilgelo heeft bij herhaling aan het College van B&W van Winterswijk haar bezwaren tegen de plannen van Leisurelands b.v. voorgelegd. Wij hebben tot op heden geen inhoudelijke reactie mogen ontvangen. Het College van B&W zette echter, juist gedurende de zomervakantie, een formele procedure in gang, zonder rekening te houden met de haar bekende bezwaren van de actiegroep.

De plannen van Leisurelands zullen massale toename van het toerisme inhouden, vernietiging van de nog resterende natuur bij ‘t Hilgelo en ontoelaatbare druk op de dichtbijgelegen Natura 2000 gebieden. De actiegroep heeft weinig vertrouwen in de intenties van Leisurelands b.v, temeer daar Leisurelands b.v. tot op heden nalaat, de overlast effectief aan te pakken.

De actiegroep doet een dringend beroep op de leden van de gemeenteraad en van het College van B&W: bezin u op voorgestelde plannen en de gevolgen voor de omgeving. 

De actiegroep omwonenden en belanghebbenden ‘t Hilgelo.

De heer H. Aarnink
De heer dr. A. Doedens
Mevrouw M.G. Doedens
Mevrouw H. Kromkamp
De heer M. Holkenborg

Reacties

Truus Otten 

De boeren moeten wijken voor Natura 2000 gebieden  En dan wel een lelijk en commercieel park (zoals Wiltershaar/ Hofparken) bouwen voor de toeristen in een prachtig natuurgebied?   Eerst huizen bouwen voor “gewone” mensen en recreatieparken legaliseren. Dan kunnen we, als inwoners, gewoon verder leven. En niet altijd het geld en commercie op de 1e plaats zetten.

Mercedes Goud

Hoeveel vakantiehuizen heeft een land nodig….
Zullen we eerst gewone huizen gaan bouwen?

Willie de Vries

De plas zelf is al groter geworden en daardoor al veel bomen en struiken verloren. Er zijn genoeg recreatiewoningen in Winterswijk en buurtschappen. Laat het Hilgelo zoals het is en verstoor de prachtige omgeving niet verder.

Everdien Willemsen

Winterswijk blijft zijn natuur maar naar de knoppen helpen alles voor de toerist.

Regina Scholts Mensinck

Speelde dit ook niet in vorige gemeente besluiten op andere locaties ? Heeft VVD en CDA en WB veel stemmen gekost bij de vorige gemeenteraads verkiezingen ?? Toch nu niet van hetzelfde laken een pak?

Cindy-Ann Hendriksen Lumalessil

De boeren hebben te maken met een groot stikstofprobleem. Hoe is het dan mogelijk om ook nog eens zonder overleg met omwonenden een ingrijpende verandering te willen doorvoeren. Dan moet de gemeente staks niet naar de omliggende bewoners en of boeren gaan om straks bijdrage te vragen voor het stikstofprobleem.