Wetgeving

Vergunningplicht bij Natura 2000-gebieden

2022 – Het is verboden om zonder vergunning een project te realiseren dat de kwaliteit van een Natura 2000 gebied kan verslechteren.

Wet natuurbescherming

2021- De aanvraag van een vergunning van de Provincie voor een plan of project moet ‘een passende beoordeling’ bevatten van de gevolgen voor Natura 2000 gebieden.

Natuur en stikstof

2023 – De realiteit van het stikstofprobleem is bij veel Winterswijkers nog niet doorgedrongen. De provincie beoordeelt straks of de gemeente haar huiswerk goed heeft gedaan.

Recreatieparken en stikstofregels

2023 – Stikstofregels genegeerd bij bouw recreatieparken. Conflict tussen recreatiepark en natuurbescherming leidt in Elburg tot wanprestatie.

Natura 2000 gebieden in Winterswijk

2021- Het Korenburgerveen, Wooldse Veen, Bekendelle en Willinks Weust zijn Natura 2000 gebieden. Daarvoor gelden speciale wettelijke regels.

ANBI Verplichtingen

2023 – De stichting Terra Temporalis voldoet niet aan de wettelijke ANBI verplichtingen. Dat is pijnlijk voor een stichting die subsidie ontvangt uit publieke middelen.