Slider Achtergrond

Wet natuurbescherming

2021- De aanvraag van een vergunning van de Provincie voor een plan of project moet ‘een passende beoordeling’ bevatten van de gevolgen voor Natura 2000 gebieden.

Natuur en stikstof

2023 – De realiteit van het stikstofprobleem is bij veel Winterswijkers nog niet doorgedrongen. De provincie beoordeelt straks of de gemeente haar huiswerk goed heeft gedaan.

Show van terra temporalis

2022 – Terra Temporalis had in de krant iedereen uitgenodigd om bij de steengroeve te komen kijken hoe de plannen voor een steengroevemuseum er uit zien.