SOBW_1080a_KIEZERSBEDROG

Show van terra temporalis

museum, Terra Temporalis, steengroeve, achtergrond

2022 – Terra Temporalis had iedereen uitgenodigd om te komen kijken hoe het steengroevemuseum er uit komt te zien.

Welnu, behalve vijf omwonenden bestond het publiek uit drie of vier personen en een aantal rugstreeppadden die daar leven. Kom kijken naar onze voetafdruk luidde de uitnodiging van TT, kom naar onze show, jullie mogen kijken naar de piketpaaltjes die wij in de grond gaan slaan, en de vlag die we gaan hijsen tot de hoogte van het gebouw (zo te zien was het 9 meter, maar niets staat op papier). 

De verantwoordelijke wethouder was er. Het is de CDA-wethouder die in zijn oppositietijd voorstander was van een kleinschalig aangepast bezoekerscentrum en nu de weg wil verleggen voor een groot museum van 4,1 miljoen euro volgens het bidbook van TT. Daarvoor heeft de wethouder onlangs het coalitieakkoord gebroken. Niet verbazend dat langs de steengroeveweg een groot spandoek stond met de tekst ‘KIEZERSBEDROG’.

Hoe is de show verlopen? Heel treurig en niet alleen omdat het koud was op die novemberdag in 2022. Wat was er te zien? Een aantal piketpaaltjes, die tot niets verplichten. TT is – ondanks dringend verzoek – niet bereid of in staat om aan de omwonenden concrete gegevens te verschaffen over haar museumplan. 

Geen concrete informatie van Terra Temporalis

Omdat TT geen concrete informatie geeft over de afmetingen van het geplande museum, hebben de omwonenden zelf meetlinten meegebracht en nagemeten waar die piketpaaltjes werden neergezet. Dit om tenminste enige concrete gegevens te verzamelen, zo nodig voor controle in de toekomst. 

De secretaris/penningmeester/kwartiermaker van TT zag geen probleem in de noodzakelijke wegomlegging met een haakse bocht en wees voor de camera aan waar de aarden wal moet komen te liggen. Daarvoor moet dus een rij eikenbomen worden gekapt. De architect beschreef het fraaie ontwerp van het gebouw en de professor/bestuurder uit Utrecht getuigde enthousiast van zijn wetenschappelijke interesse in fossielen. Maar de professor leek ook een beetje beduusd door wat er om hem heen gebeurde. Dat is begrijpelijk, want nog op 12 september had hij tegen omwonenden gezegd dat hij niet de noodzaak inziet van een grootschalig museum bij de groeve. (Hetzelfde zei destijds Prof. Jelle Reumer, toenmalig lid van het TT bestuur.)

Voor de camera noemde de architect ook dat in het gebouw een horecavoorziening komt. Maar de voorzitter van TT had zojuist bij het gesprek in De Twee Bruggen tegen omwonenden gezegd dat er alleen een koffievoorziening in het museum zal komen. Hoe zit het nu eigenlijk: wel of geen HORECA? Zelfs daarover wordt geen duidelijkheid gegeven.

Wethouder mist visie

Treurig dus, uiterst treurig deze mislukte show. De wethouder sprak weer eens over een slechtweer-voorziening voor toeristen (ja heus!) en verder over procedures, terwijl dat juist zijn zwakste punt is. Noch hij, noch iemand van TT getuigde van een visie op de keuzes en de haalbaarheid van dit dure prestigeproject. 

Een visie werd wel verwoord door Anton Reuvekamp voor de camera. Hij wees op onze morele verantwoordelijkheid en de implicaties voor de omliggende natuur vanwege de verkeer-aanzuigende werking van 25.000 auto’s naar een museum op deze plek. Daarom is een natuurvergunning nodig en onvermijdelijk leidt dat tot een procedure bij de Raad van State. Een bescheiden bezoekerscentrum bij de steengroeve zou wel kunnen. Maar we willen ook een museum en dat is wèl haalbaar met de gewenste uitstraling in het dorp. Reuvekamp wees op de voordelen voor winkels en HORECA als het museum in het dorp wordt gebouwd, met milieuvriendelijk transport naar de groeve. 

Van overleg van TT met betrokkenen is het dus nog steeds niet gekomen.