Provincie

Wet natuurbescherming

2021- De aanvraag van een vergunning van de Provincie voor een plan of project moet ‘een passende beoordeling’ bevatten van de gevolgen voor Natura 2000 gebieden.

Natuur en stikstof

2023 – De realiteit van het stikstofprobleem is bij veel Winterswijkers nog niet doorgedrongen. De provincie beoordeelt straks of de gemeente haar huiswerk goed heeft gedaan.

Drie is teveel

2023 – Rondleidingen, Theater en ook nog een Museum bij de steengroeve? Kan dat allemaal? Arcadis waarschuwt voor teveel recreatief gebruik steengroevegebied.

Natura 2000 gebieden in Winterswijk

2021- Het Korenburgerveen, Wooldse Veen, Bekendelle en Willinks Weust zijn Natura 2000 gebieden. Daarvoor gelden speciale wettelijke regels.

Provincie beschermt onze natuur

2021 – De Provincie zorgt voor onze kostbare natuurgebieden. En wat doet de gemeente? Een vraag van tien verontruste inwoners van Winterswijk.