Actie

Visies ontwerpbestemmingsplan steengroevemuseum

2024 – 5 organisaties en 70 particulieren hebben ernstige bezwaren tegen het Ontwerpbestemmingsplan Steengroevemuseum.

Het college is opgetogen

2023 – Het college van B&W van Winterswijk heeft bij monde van wethouder Wassink in opgetogen bewoordingen het plan gepresenteerd voor een Steengroeve Museum naast de Steengroeve. 

Reacties op voorontwerp bestemmingsplan steengroevemuseum

2023 – De wethouder heeft een Voorontwerpbestemmingsplan Steengroevemuseum gepresenteerd op 21 juni 2023. Wat kunnen we verwachten?

Stichting omgevingsbelangen buitengebied opgericht

2023 – Bericht in Achterhoek Nieuws, 13 juni 2023

Petitie: geen duur museum naast Natura 2000 gebied!

2023 – Een petitie met meer dan 1250 handtekeningen is op 26 januari 2023 aangeboden aan de gemeenteraad. Gepleit werd voor locatie van het museum in het dorp.

Steengroeve pop-up museum

2023 – Met dit plan trekken we meer toeristen en lopen we geen financiële risico’s

Twee wegen van verzet

2023 – Verzet tegen een besluit of handeling van een gemeente kan de juridische weg of de politieke weg volgen, of beide tegelijkertijd.

Het succes van de Slingeplas

2020 – Wat Aalten kan, moet Winterswijk ook kunnen. Want ook in onze gemeente bedreigen evenementen en toerisme de natuurwaarden.

Gemeente Voorst niet eens met Leisurelands

2023 – De gemeenteraad van Voorst doet een moreel beroep op deze BV. Welke belangen zijn in het geding?

De oorsprong van BOOS

2023 – Het BOOS gevoel ontstond in Ratum na een tumultueuze bijeenkomst in Gebouw Emma. Al snel verspreidde het zich over heel Winterswijk.