Reacties op voorontwerp bestemmingsplan steengroevemuseum

2023 – De wethouder heeft een Voorontwerpbestemmingsplan Steengroevemuseum gepresenteerd op 21 juni 2023. Wat kunnen we verwachten?

Een voorontwerp is nog geen ontwerp. Het is een proefballon. De wethouder heeft deze fase ingebouwd, om het gebrek aan overleg met betrokkenen een beetje te compenseren. En hij hoopt dat zienswijzen worden ingebracht, waarmee hij zijn ontwerp kan verbeteren.

Hier volgt een eerste inventarisatie van de problemen.

In het voorontwerp ontbreekt essentiële informatie:

*De ruimtelijke problematiek wordt verdoezeld. De gepresenteerde kaarten zijn strijdig en onjuist. Op de beschikbare ruimte is niet genoeg plaats voor een grootschalig museum en een veilige wegomlegging met bermen en sloten.

*Gegevens ontbreken over de afmetingen van het gebouw, de bouwwijze en de aard van de bouwmaterialen. Daardoor blijft volstrekt onduidelijk hoe de Aerius berekeningen van stikstofemissies worden verkregen. Als onderbouwing voor een wijziging van het bestemmingsplan kan de gemeente hier niet mee volstaan.

*De tekst van de anterieure overeenkomst met Terra Temporalis ontbreekt. Die overeenkomst suggereert dat de gemeente is gevrijwaard van exploitatierisico’s. Dat is bedrieglijk.

*De verkeersstudie gaat er impliciet van uit dat het museumbezoek gelijkmatig spreidt over winter en zomer, over alle dagen van de week en over alle uren van de dag. Dat is niet reëel. Daarbij komt ook nog al het andere verkeer over de Steengroeveweg. De Steengroeveweg moet worden gereconstrueerd. De kosten voor de gemeente kunnen oplopen tot 2 miljoen euro. Dat moet vermeld worden bij het plan.

*Het blijft volstrekt onduidelijk hoe de gemeente een natuurvergunning denkt te krijgen vanwege het naastliggende Natura 2000 gebied en de habitat- en vogelrichtlijnen.

*Het plan gaat voorbij aan de toenemende recreatiedruk op het steengroevegebied (zie het recente rapport van Arcadis). Met het museumplan legt de wethouder een tijdbom onder het steengroevetheater. Wij hebben de voorganger van de huidige wethouder daar al voor gewaarschuwd in een gesprek op 27 mei 2021. Aan-BOOS-verslag-gesprek-met-wethouder-Tannemaat

Is het plan van de wethouder nog te redden?

De vraag stellen is haar beantwoorden. Het is niet te verwachten dat veel Winterswijkers de wethouder kunnen helpen om zijn ontwerp te redden. Misschien kunnen de ambtenaren nog iets voor hem doen. De trein dendert door zonder machinist. Hoe lang nog? Of misschien toch maar terug naar de tekentafel……?