Januskop

Valse informatie

2023 – Waarom wil onze gemeente de burgers misleiden?

De toelichting bij het Voorontwerpbestemmingsplan Steengroeve Museum wil ons laten geloven: alles is afgedekt, we hebben aan alles gedacht.

De gemeente schreef: “De economische uitvoerbaarheid van dit bestemmingsplan is hiermee aangetoond.” En “het plan is verzekerd van kostendekking”. Dit is te danken aan een anterieure overeenkomst, die we met Terra Temporalis hebben gesloten.

Het klinkt mooi, maar het is niet waar. Bij navraag door een BOOS-sympathisant antwoordt de gemeentelijke projectleider dat die overeenkomst niet bestaat. Ja, plannen ervoor zijn er wel, schrijft ze.

Het is dus niet waar wat de gemeente zo stellig beweert. De economische uitvoerbaarheid van dit bestemmingsplan is niet aangetoond en het plan is niet verzekerd van kostendekking. (En trouwens, ook zo’n overeenkomst kan geen garanties bieden.)

Foei, gemeente!