Achtergrond

Stichting Terra Temporalis

2013 – Dankzij de stichting Terra Temporalis wordt het idee van een Steengroevemuseum in brede kring omarmd. Diezelfde stichting staat nu de realisatie in de weg.

Motie “breed durven kijken naar terra temporalis”

2020 – In 2020 stelden VW en CDA in de gemeenteraad voor het bezoekerscentrum naar het centrum te verplaatsen en dienden een motie in.

Recreatieparken en stikstofregels

2023 – Stikstofregels genegeerd bij bouw recreatieparken. Conflict tussen recreatiepark en natuurbescherming leidt in Elburg tot wanprestatie.

Twee wegen van verzet

2023 – Verzet tegen een besluit of handeling van een gemeente kan de juridische weg of de politieke weg volgen, of beide tegelijkertijd.

Toerisme op Texel

2021 – Texel beperkt toerisme

Oprichtingsacte Stichting Omgevingsbelangen Winterswijk

2023 – De oprichtingsacte van de Stichting is op 12 mei 2023 verleden bij Notariskantoor Hobbelink & Buitink.

Het succes van de Slingeplas

2020 – Wat Aalten kan, moet Winterswijk ook kunnen. Want ook in onze gemeente bedreigen evenementen en toerisme de natuurwaarden.

Gids voor de Winterswijkse steengroeve

2020 – Bijzondere vondsten in het gesteente dat 245 miljoen jaar geleden werd gevormd in de de Muschelkalkzee die doorliep tot in Polen en Italië. 

Natuur in Kotten

1988 – Een historisch document met een waarschuwing

Show van terra temporalis

2022 – Terra Temporalis had in de krant iedereen uitgenodigd om bij de steengroeve te komen kijken hoe de plannen voor een steengroevemuseum er uit zien.