Motie “breed durven kijken naar terra temporalis”

2020 – In 2020 stelden VW en CDA in de gemeenteraad voor het bezoekerscentrum naar het centrum te verplaatsen en dienden een motie in.

Motie “Breed durven kijken naar Terra Temporalis”

o.a. overwegende dat: 

  • het op meerdere terreinen positieve effecten kan hebben om functies van het bezoekerscentrum te
  • splitsen, waarbij een gedeelte, bijvoorbeeld een bescheiden ontvangstlocatie en uitkijkpunt bij de Steengroeve wordt gerealiseerd en een gedeelte, bijvoorbeeld het bezoekerscentrum, (meer) in het centrum;
  • het wenselijk is dat Terra Temporalis ook een positieve invloed heeft op het centrum en de horeca van Winterswijk;
  • het geplande bezoekerscentrum nabij het Natura2000 gebied Willinks Weust ligt en het beperken van stikstofuitstoot in de omgeving noodzakelijk is;
  • een pendeldienst (met elektrische voertuigen) vanuit het centrum hier ook aan bij kan dragen;

verzoekt het college om: 

  • van initiatiefnemer te vragen breder te kijken naar de realisatie van een bezoekerscentrum, waarbij mogelijk de verschillende functies van het bezoekerscentrum fysiek worden gesplitst door deze op meer dan 1 locatie te realiseren;
  • bij de uitwerking van opties ook na te gaan wat het effect zal zijn voor de horeca en het centrum van Winterswijk

motie verworpen

De motie werd verworpen, want in die tijd vormden CDA en VW de oppositie in de gemeenteraad. 

Toen CDA en VW in 2022 de coalitie konden vormen (samen met de PvdA) belandden ze in hoger sferen en vergaten hun motie. Ze veranderden in pleitbezorgers van het plan van Terra Temporalis. Sindsdien staat in Ratum het spandoek “KIEZERSBEDROG”.