Terra Temporalis

Prestigeproject en megalomanie

2023 – Kenmerken van een prestigeproject: gegevens achterhouden, kritiek vermijden, feiten verdraaien, beloftes niet nakomen en niet ingaan op argumenten.

Valse informatie

2023 – Waarom wil onze gemeente de burgers misleiden? De toelichting bij het Voorontwerpbestemmingsplan Steengroeve Museum wil ons laten geloven: alles is afgedekt, we hebben aan alles gedacht. De gemeente schreef: “De economische uitvoerbaarheid van dit bestemmingsplan is hiermee aangetoond.” En “het plan is verzekerd van kostendekking”. Dit is te danken aan een anterieure overeenkomst,…

Stichting Terra Temporalis

2013 – Dankzij de stichting Terra Temporalis wordt het idee van een Steengroevemuseum in brede kring omarmd. Diezelfde stichting staat nu de realisatie in de weg.

Motie “breed durven kijken naar terra temporalis”

2020 – In 2020 stelden VW en CDA in de gemeenteraad voor het bezoekerscentrum naar het centrum te verplaatsen en dienden een motie in.

Kaart wegomlegging voor het steengroevemuseum

2023 – Ten behoeve van het museum moet een stuk weg worden omgelegd. De planning leidt tot een bijna haakse bocht in de weg.

Exploitatiekosten

2023 – Bedrieglijke zekerheid: contract gemeente met Terra Temporalis kan ons niet vrijwaren van verplichtingen.

Museumlocatie is belangrijk

2022 – Het doel van het steengroevemuseum is de economie van Winterswijk te ondersteunen. Dat doel is het belangrijkste voor de keuze van de locatie.

Kaart steengroevegebied

2023 – Kaart van de steengroeve, Willinks Weust en omliggende landerijen

Show van terra temporalis

2022 – Terra Temporalis had in de krant iedereen uitgenodigd om bij de steengroeve te komen kijken hoe de plannen voor een steengroevemuseum er uit zien. 

De oorsprong van BOOS

2023 – Het BOOS gevoel ontstond in Ratum na een tumultueuze bijeenkomst in Gebouw Emma. Al snel verspreidde het zich over heel Winterswijk.