Prestigeproject en megalomanie

2023 – Kenmerken van een prestigeproject: gegevens achterhouden, kritiek vermijden, feiten verdraaien, beloftes niet nakomen en niet ingaan op argumenten.

Bestuurlijk handelen is manisch als kritische tegengeluiden niet worden gehoord of worden genegeerd. Dit kwam uit een onderzoek van 2021 in het Tijdschrift voor Bestuurskunde.

Prestigeprojecten bieden veel inzicht in de werking van het openbaar bestuur. Vooral prestigieuze stadsprojecten kunnen ons veel leren over wat we willen noemen: ‘bestuurlijke manie’. We signaleren bij dit soort projecten namelijk typische psychologische eigenschappen van bestuurlijke manie, te weten extreme uitgelatenheid, overdreven positief zelfbeeld, aanstekelijk enthousiasme, selectieve argumentatie, tunnelvisies en ongefundeerd vertrouwen in een goede afloop.

Als gevolg van bestuurlijke manie lopen prestigieuze projecten het risico om uit de hand te lopen qua kosten en ook niet datgene op te leveren wat ervan wordt verwacht en is beloofd. Zie ook de website Bestuurlijke manie bij prestigeprojecten – Platform Overheid

En wat is megalomanie?

In juli 2019 dook het woord megalomanie voor het eerst op in de Winterswijkse media. De schrijver had het over een bodemloze put bij de steengroeve om iets levend te houden. Dat is inmiddels vier jaar geleden.