Steengroeve

Beleidsvisie Recreatie en Toerisme

2024 – We ontkomen er niet aan onze verwachtingen over die steengroeveparel aan te passen.

Aftreden wethouder

2023 – Op 23 september maakte de wethouder Steengroevegebied en Hilgelo bekend dat hij per onmiddellijke ingang zijn functie als wethouder neerlegt.

Het college is opgetogen

2023 – Het college van B&W van Winterswijk heeft bij monde van wethouder Wassink in opgetogen bewoordingen het plan gepresenteerd voor een Steengroeve Museum naast de Steengroeve. 

Verkeersbewegingen op de Steengroeveweg

2019 – Door het museum kan op sommige uren de drukte op de Steengroeveweg oplopen tot wel 100 verkeersbewegingen extra per uur

Petitie: geen duur museum naast Natura 2000 gebied!

2023 – Een petitie met meer dan 1250 handtekeningen is op 26 januari 2023 aangeboden aan de gemeenteraad. Gepleit werd voor locatie van het museum in het dorp.

Steengroeve pop-up museum

2023 – Met dit plan trekken we meer toeristen en lopen we geen financiële risico’s

Drie is teveel

2023 – Rondleidingen, Theater en ook nog een Museum bij de steengroeve? Kan dat allemaal? Arcadis waarschuwt voor teveel recreatief gebruik steengroevegebied.

Kiezen voor beide

2021 – Kiezen we voor meer toerisme door het steengroevemuseum of kiezen we voor natuurbescherming van Willinks Weust? Kunnen we niet voor beide tegelijk kiezen?

De steengroeve collectie in de museumfabriek

2023 – De steengroeve collectie van de Vereniging Het Museum is te bezichtigen in de Museumfabriek aan de Laan van Hilbelink.

Museumlocatie is belangrijk

2022 – Het doel van het steengroevemuseum is de economie van Winterswijk te ondersteunen. Dat doel is het belangrijkste voor de keuze van de locatie.