Natuur

Visies ontwerpbestemmingsplan steengroevemuseum

2024 – 5 organisaties en 70 particulieren hebben ernstige bezwaren tegen het Ontwerpbestemmingsplan Steengroevemuseum.

Moreel appèl

2023 – Jaren geleden had dat misschien nog wel gekund, maar een museum op die plek moet je moreel niet willen.

Museumplan bedreigt steengroevetheater

2023 – De wethouder is in 2021 al gewaarschuwd dat zijn museumplan kan leiden tot overbelasting van de Willink Weust en het steengroevetheater in gevaar brengt.

Waarom het landschap beschermen? Omdat het bedreigd wordt! 

Het landschap bestaat uit meer dan planten en dieren, het is onze omgeving. Het agrarische landschap met zijn weiden, bossen en beken.

Reacties op voorontwerp bestemmingsplan steengroevemuseum

2023 – De wethouder heeft een Voorontwerpbestemmingsplan Steengroevemuseum gepresenteerd op 21 juni 2023. Wat kunnen we verwachten?

Vergunningplicht bij Natura 2000-gebieden

2022 – Het is verboden om zonder vergunning een project te realiseren dat de kwaliteit van een Natura 2000 gebied kan verslechteren.

Wet natuurbescherming

2021- De aanvraag van een vergunning van de Provincie voor een plan of project moet ‘een passende beoordeling’ bevatten van de gevolgen voor Natura 2000 gebieden.

Natuur en stikstof

2023 – De realiteit van het stikstofprobleem is bij veel Winterswijkers nog niet doorgedrongen. De provincie beoordeelt straks of de gemeente haar huiswerk goed heeft gedaan.

Stichting omgevingsbelangen buitengebied opgericht

2023 – Bericht in Achterhoek Nieuws, 13 juni 2023

Motie “breed durven kijken naar terra temporalis”

2020 – In 2020 stelden VW en CDA in de gemeenteraad voor het bezoekerscentrum naar het centrum te verplaatsen en dienden een motie in.