Museumplan bedreigt steengroevetheater

2023 – De wethouder is in 2021 al gewaarschuwd dat zijn museumplan kan leiden tot overbelasting van de Willink Weust en het steengroevetheater in gevaar brengt.

Op 28 mei 2021 heeft de penvoerder van BOOS in een gesprek met de toenmalige wethouder over Gebiedsontwikkeling Steengroeve al gewaarschuwd dat het plan voor een museum bij de groeve er toe kan leiden dat het doek voor het populaire theater definitief moet vallen. Immers voor de procedures bij de Provincie en de Raad van State zal de gehele stikstofuitstoot van het gebied worden geanalyseerd, niet alleen van Sibelco en van 20.000 museumbezoekers, maar ook van de 15.000 bezoekers per jaar van het Steengroeve Theater. Veel te veel stikstofdepositie!

Urgentie

Een omwonende van de steengroeve heeft die waarschuwing herhaald in een gesprek met de huidige wethouder. Het risico is urgent geworden door een ecologische analyse van het gezaghebbende bureau Arcadis. Op 23 mei 2023 heeft Arcadis een advies uitgebracht aan de Provincie over de bedreiging van alle habitattypes in Willinks Weust wegens de toenemende recreatiedruk op het gebied. Met de eventuele komst van het Museum neemt het recreatief gebruik exponentieel toe, waarschuwt Arcadis.

Als het museumplan wordt doorgezet is het onvermijdelijk dat milieuorganisaties bij de Provincie zullen aandringen op handhaving, met alle gevolgen van dien. En dan gaat het niet eens maar alleen over stikstofuitstoot. De Stichting Omgevingsbelangen Winterswijk hoopt dat het populaire theater nog vele jaren kan doorgaan. Maar de verantwoordelijke wethouder lijkt door te stomen ondanks de risico’s.