economie

Motie “breed durven kijken naar terra temporalis”

2020 – In 2020 stelden VW en CDA in de gemeenteraad voor het bezoekerscentrum naar het centrum te verplaatsen en dienden een motie in.

Petitie: geen duur museum naast Natura 2000 gebied!

2023 – Een petitie met meer dan 1250 handtekeningen is op 26 januari 2023 aangeboden aan de gemeenteraad. Gepleit werd voor locatie van het museum in het dorp.

Exploitatiekosten

2023 – Bedrieglijke zekerheid: contract gemeente met Terra Temporalis kan ons niet vrijwaren van verplichtingen.

Economie en locatie van het steengroeve museum

2023 – Over de beste locatie van het museum is nog niet goed nagedacht

Interview met de penvoerder van BOOS

2022 – Verslag van een gesprek over de plannen voor een museum bij de steengroeve.