Interview met de penvoerder van BOOS

2022 – Winterswijk Binnen en Buiten, 11 februari 2022, Steengroeve Museum deel II

Willem Hulscher, penvoerder van BOOS, met ‘oehoe’ bij de steengroeve. Foto: Elisabeth Verheij

WINTERSWIJK – Enige jaren geleden heeft de gemeente Winterswijk het plan opgevat om de Steengroeve in te zetten als publiekstrekker en daarmee tevens de economie in de regio Achterhoek te versterken. In drie opeenvolgende artikelen wordt aandacht besteed aan het ontstaan van het plan en de verschillende visies hierop. Deze week het tweede deel.

Door Elisabeth Verheij

‘Geen prestigeobject bij de steengroeve’

Over één aspect wat betreft het Steengroeve Museum zijn Terra Temporalis en de Belangengroep Omwonenden Omgeving Steengroeve (BOOS) het helemaal eens: het steunen van de economie van Winterswijk door meer toeristen te trekken. Maar de weg daar naar toe is een geheel andere. “Aanvankelijk hadden we wel iets gehoord over een museum, maar we dachten dat het ‘Spielerei’ was”, aldus Willem Hulscher, penvoerder van BOOS. “Op een gegeven moment werd door de gemeente een miljoen euro hiervoor uitgetrokken. Toen drong het tot ons door dat het serieus was. We realiseerden ons tevens dat het een probleem was dat heel Winterswijk aangaat.”

Overigens is BOOS geen organisatie, maar alleen een e-mailplatform. Willem: “Er zijn inmiddels meer dan 250 sympathisanten uit heel Winterswijk.”

Verkeerssituatie

Willem Hulscher geeft aan dat er verschillende redenen zijn om tegen het museum op de plek van de Steengroeve te zijn. Zo is een belangrijk punt van aandacht de verkeerssituatie en het parkeerprobleem. “Al die auto’s moeten langs Vosseveld over de Steengroeveweg. Dat is een enorme belasting! Bij de beoogde 20.000 bezoekers per jaar gaat het op mooie dagen om minstens honderd verkeersbewegingen per uur op de Steengroeveweg. Inmiddels heeft men wel bedacht een wegomlegging te realiseren, maar dat kost ook weer miljoenen.”

Natuur

Een ander belangrijk aspect is de natuur en de landbouw en dan vooral met betrekking tot de stikstofuitstoot, Natura 2000 en de oehoe. “Er is een stukje land gekocht dat aan de landbouw is onttrokken. Dat zou dan de stikstofuitstoot compenseren. Met de Aerius calculator heb ik echter berekend dat dat helemaal niet voldoende is. Wij willen niet dat de landbouw nog meer moet inleveren. Overigens is er nog nooit ergens een gebouw neergezet pal naast een Natura 2000 gebied. Gezien de Wet Milieubescherming is het ook vast niet mogelijk een vergunning te krijgen. Staatsbosbeheer spendeert miljoenen om dit gebied, Willinks Weust, te verbeteren en dan zou dat door het museum weer te niet worden gedaan!”

Slecht weer en wetenschap

Ongeveer dertien jaar geleden werd erover gesproken dat Winterswijk te weinig ‘slecht-weer-voorzieningen’ in het buitengebied had en dat een museum op de Steengroeveplek goed was voor de wetenschap. “Momenteel hoor je deze redenen niet meer. Wat betreft ‘slecht-weer-voorzieningen’ is er in de afgelopen jaren wel één en ander veranderd. Zo zijn er veel campings met recreatie- en eetgelegenheden bij gekomen. Bovendien, wat is er mis met een ‘slecht-weer-voorziening’ in het dorp? Voor het doen van wetenschappelijk onderzoek is volgens de wetenschappers die ik bij de Steengroeve heb gesproken, een museum op de plek zelf evenmin een issue.

Het enige wat we nog horen, is het belang van het ‘beleven’. Ja, het beleven van de natuur doe je inderdaad daar, maar informatie, exposities, demonstraties, films, video’s, lezingen en bijeenkomsten kunnen allemaal ergens anders worden geboden. Daarna ga je naar de groeve voor de beleving.”

Dorpskern

Willem Hulscher ziet als alternatief een geologisch centrum in de dorpskern. Vandaar kunnen toeristen met milieuvriendelijke shuttlebusjes naar de Steengroeve worden gebracht. “Ik denk bijvoorbeeld aan de Morsepoort of deel uitmaken van het Cultuurkwartier. De gereserveerde gelden voor Terra Temporalis kunnen hier dan een bestemming krijgen. Voordelen van de dorpskern zijn ten eerste dat bezoekers eerder geneigd zijn Winterswijk in te gaan en daardoor bij te dragen aan de economie en ten tweede dat direct met de bouw kan worden begonnen. Vanwege de Milieuwet zal dat laatste niet het geval zijn bij de Steengroeve. Door bezwaarprocedures ben je zo weer drie jaar verder.”

Exploitatie

Willem Hulscher ziet ook problemen wat betreft de exploitatie. “Het Steengroeve Museum zou gerund worden door vrijwilligers, waardoor er naar verwachting geen subsidie nodig is. Ik vrees echter dat men de exploitatie niet sluitend krijgt en er daarom ook nog weer verschillende andere activiteiten georganiseerd moeten worden.”

Gemeenteraadsverkiezingen

“Ik hoop dat de nieuwe gemeenteraad hier nog eens over nadenkt en niet vasthoudt aan dit ondoordachte prestigeproject”, zo besluit Willem Hulscher zijn visie op het Steengroeve Museum.