Recreatie

Waarom het landschap beschermen? Omdat het bedreigd wordt! 

Het landschap bestaat uit meer dan planten en dieren, het is onze omgeving. Het agrarische landschap met zijn weiden, bossen en beken.

Petitie: geen duur museum naast Natura 2000 gebied!

2023 – Een petitie met meer dan 1250 handtekeningen is op 26 januari 2023 aangeboden aan de gemeenteraad. Gepleit werd voor locatie van het museum in het dorp.

Drie is teveel

2023 – Rondleidingen, Theater en ook nog een Museum bij de steengroeve? Kan dat allemaal? Arcadis waarschuwt voor teveel recreatief gebruik steengroevegebied.

Hilgelo moet het hele jaar bezoekers trekken

2023 – Leisurelands BV is de eigenaar van de plas. Dit bedrijf richt zich op uitbreiding van het huidige aanbod.

Recreatieparken en stikstofregels

2023 – Stikstofregels genegeerd bij bouw recreatieparken. Conflict tussen recreatiepark en natuurbescherming leidt in Elburg tot wanprestatie.

Hilgelo in de uitverkoop

2023 – Lezersbijdrage in Achterhoek Nieuws, 1 augustus 2023

Het succes van de Slingeplas

2020 – Wat Aalten kan, moet Winterswijk ook kunnen. Want ook in onze gemeente bedreigen evenementen en toerisme de natuurwaarden.

Gemeente Voorst niet eens met Leisurelands

2023 – De gemeenteraad van Voorst doet een moreel beroep op deze BV. Welke belangen zijn in het geding?

Brief omwonenden Hilgelo aan gemeenteraad over gebiedsontwikkeling

2023 – De plannen van Leisurelands voor gebiedsontwikkeling zijn niet met omwonenden overlegd en zullen leiden tot toenemende overlast.

Actiegroep omwonenden en belanghebbenden ’t Hilgelo

2023 – persbericht 12 juli 2023 – Bezwaren tegen plannen Leisurelands inzake ‘t Hilgelo