Museum

Visies ontwerpbestemmingsplan steengroevemuseum

2024 – 5 organisaties en 70 particulieren hebben ernstige bezwaren tegen het Ontwerpbestemmingsplan Steengroevemuseum.

Steengroevemuseum en Stichting Erfgoed

2023 – Wat heeft de Stichting Erfgoed & Nationaal Landschap te maken met het steengroevemuseum?

Het college is opgetogen

2023 – Het college van B&W van Winterswijk heeft bij monde van wethouder Wassink in opgetogen bewoordingen het plan gepresenteerd voor een Steengroeve Museum naast de Steengroeve. 

Prestigeproject en megalomanie

2023 – Kenmerken van een prestigeproject: gegevens achterhouden, kritiek vermijden, feiten verdraaien, beloftes niet nakomen en niet ingaan op argumenten.

Dinopark Winterswijk

2023 – Citaat wethouder, 27 juli 2023, bij presentatie steengroevemuseum

Valse informatie

2023 – Waarom wil onze gemeente de burgers misleiden? De toelichting bij het Voorontwerpbestemmingsplan Steengroeve Museum wil ons laten geloven: alles is afgedekt, we hebben aan alles gedacht. De gemeente schreef: “De economische uitvoerbaarheid van dit bestemmingsplan is hiermee aangetoond.” En “het plan is verzekerd van kostendekking”. Dit is te danken aan een anterieure overeenkomst,…

Verkeersbewegingen op de Steengroeveweg

2019 – Door het museum kan op sommige uren de drukte op de Steengroeveweg oplopen tot wel 100 verkeersbewegingen extra per uur

Stichting Terra Temporalis

2013 – Dankzij de stichting Terra Temporalis wordt het idee van een Steengroevemuseum in brede kring omarmd. Diezelfde stichting staat nu de realisatie in de weg.

Petitie: geen duur museum naast Natura 2000 gebied!

2023 – Een petitie met meer dan 1250 handtekeningen is op 26 januari 2023 aangeboden aan de gemeenteraad. Gepleit werd voor locatie van het museum in het dorp.

Steengroeve pop-up museum

2023 – Met dit plan trekken we meer toeristen en lopen we geen financiële risico’s