Steengroevemuseum en Stichting Erfgoed

Wat heeft de Stichting Erfgoed & Nationaal Landschap te maken met het steengroevemuseum?

Het antwoord op die vraag staat op de website van die Stichting: het steengroevemuseum moet er komen om het landschap versterken!

Het plan voor een steengroevemuseum komt namelijk voort uit taakveld 2 van de beleidsvisie van genoemde Stichting: “uitvoering geven aan ideeën die het Nationaal Landschap Winterswijk in de ruimste zin van het woord versterken of duurzaam in stand houden.”

Dat is dan wel in een heel erg ruime zin, want hoe kan zo’n kapitaal museumgebouw op het platteland van Ratum en op steenworpafstand van de Willink Weust helpen om het nationale landschap te versterken?

Het is ook merkwaardig dat die Stichting zich hiermee bemoeit. Het is namelijk een stichting die gebouwd is rond één persoon. Normaal gesproken dienen mensen het doel van een stichting, maar hier lijkt het omgekeerde het geval. In de statuten lezen we dat het bestuur van de Stichting, dat (voor zover bekend) alleen uit een voorzitter bestaat, feitelijk zelfstandig bevoegd is besluiten te nemen namens zijn Raad van Toezicht. En we constateren ook dat deze Stichting, in strijd met de wettelijke ANBI vereisten, nog steeds geen overzicht publiceert van haar inkomsten en uitgaven. Zo blijven speculaties rondzingen over de vraag wie wat betaalt aan wie voor wat. Ook de jaarrekening geeft geen duidelijkheid.

Waar gaan we naar toe? Moeten we verwachten dat na de teloorgang van Terra Temporalis de Stichting Erfgoed dat museumvuur smeulend houdt? Wij pleiten voor een alternatief. We moeten de handen ineen slaan en laten zien dat Winterswijkers heel goed in staat zijn om zonder die stichting een steengroevemuseum te realiseren. Een museum dat levensvatbaar is en dat in de dorpskern komt te staan.