Beleidsplan van de SOBW

Het beleidsplan van de Stichting Omgevingsbelangen Winterswijk omvat de doelstelling, missie, visie en werkwijze van de stichting.

De doelstelling van de stichting is de bescherming van de karakteristieke waarden van het Winterswijkse buitengebied.

De missie van de stichting is dat we een betere wereld moeten achterlaten voor onze kinderen en kleinkinderen. Dat brengt de verantwoordelijkheid mee bewust om te gaan met onze natuurlijke omgeving en tegenstrijdige belangen zorgvuldig af te wegen. In het algemeen wordt dat nog onvoldoende ingezien, maar gebleken is dat meer maatschappelijke ontwikkeling en bewustwording voor het algemeen belang wel degelijk bereikt kunnen worden in Winterswijk.

De visie van de stichting is dat in de gemeente Winterswijk de bescherming van de karakteristieke waarden van het buitengebied in de komende jaren bevorderd kan worden door:

  • het verzamelen, analyseren en verstrekken van informatie met betrekking tot de karakteristieke waarden van het Winterswijkse buitengebied
  • het kenbaar maken en publiceren van inzichten die bijdragen aan de bescherming van het Winterswijkse buitengebied
  • het voeren van overleg met verwante organisaties en overheidsinstanties
  • overige wettelijke activiteiten die het doel van de stichting ondersteunen.

De bescherming dient plaats te vinden in harmonie met de functies van het buitengebied voor landbouw, wonen, recreatie en kleinschalige productieactiviteiten. Wij menen dat de verantwoordelijkheid voor onze natuurlijke omgeving kan worden bevorderd langs zowel politiek-maatschappelijke als juridische weg en dat de mogelijkheden hiervoor nog onvoldoende worden benut.

Werkwijze: De stichting streeft ernaar haar activiteiten te financieren door donaties te verwerven van particulieren. De verworven gelden zullen worden beheerd en besteed op een transparante wijze middels publicaties op de website van de stichting.

Het bestuur van de stichting nodigt donateurs en andere geïnteresseerde personen uit om samen te werken voor het doel van de stichting.

De bestuursleden van de stichting ontvangen geen beloning van de stichting.