SOBW_1100_Centrum-mondriaan

Achtergrond

Omstreeks 2008 kwam de steengroeve in beeld als potentiële publiektrekker voor toeristen om daarmee de economie van Winterswijk te ondersteunen.

In 2013 is de Stichting Terra Temporalis opgericht. Die stichting beloofde om in 2018 eerst een bezoekerscentrum en daarna een Museum bij de Steengroeve te zullen realiseren. De ingebruikname van het bezoekerscentrum zou plaatsvinden in 2020. De kosten werden geraamd op ruim 4 miljoen euro.

In 2019 heeft de gemeente een subsidie van 1,1 miljoen euro aan de stichting toegekend. Het steengroevemuseum werd benoemd tot een van de drie speerpunten cultuur. Desondanks kwam de financiering van het museum niet van de grond: een beoogde mecenas trok zich terug en de provincie Gelderland zegde niets toe. Inmiddels heeft de stichting de opening van het museum uitgesteld tot eind 2025 / begin 2026.

Daar kwam nog bij dat het plan voor de bouw van een museum bij de steengroeve geen rekening hield met het Natura 2000 gebied Willinks Weust, dat grenst aan de plek waar het museum zou moeten komen. Voor de omgeving van zo’n beschermd natuurgebied gelden strikte wettelijke regels en die staan niet toe dat de natuur ter plaatse wordt bedreigd door de beoogde 20.000 bezoekers per jaar voor het museum.

Zo is van lieverlee het plan voortgestrompeld. Gelukkig is er een alternatief, namelijk bouw van het gewenste museum in de dorpskern. Dit wordt bepleit door ongeveer 1300 ondertekenaars van een petitie die in januari 2023 aan het gemeentebestuur is aangeboden. Tot dusver heeft het gemeentebestuur niet gereageerd op de petitie en voor de stichting Terra Temporalis is de locatie van het museum niet bespreekbaar.

Lees ook

Stichting Terra Temporalis

2013 – Dankzij de stichting Terra Temporalis wordt het idee van een Steengroevemuseum in brede kring omarmd. Diezelfde stichting staat nu de realisatie in de weg.

Motie “breed durven kijken naar terra temporalis”

2020 – In 2020 stelden VW en CDA in de gemeenteraad voor het bezoekerscentrum naar het centrum te verplaatsen en dienden een motie in.

Recreatieparken en stikstofregels

2023 – Stikstofregels genegeerd bij bouw recreatieparken. Conflict tussen recreatiepark en natuurbescherming leidt in Elburg tot wanprestatie.

Twee wegen van verzet

2023 – Verzet tegen een besluit of handeling van een gemeente kan de juridische weg of de politieke weg volgen, of beide tegelijkertijd.

Help mee!

Als je wilt meehelpen aan een toekomstgericht buitengebied, graag!

Doneer!

Ook uw financiële steun
kunnen we goed gebruiken!