Twee wegen van verzet

2023 – Verzet tegen een besluit of handeling van een gemeente kan de juridische weg of de politieke weg volgen, of beide tegelijkertijd.

De juridische weg:

Verzet door een procedure aan te spannen bij de Raad van State kan succesvol zijn als het besluit of de handeling in strijd is met een wettelijke regeling. De beslissing valt vaak pas na ettelijke jaren. De uitkomst betreft alleen een specifieke zaak en het daadwerkelijke effect kan nog lang op zich laten wachten. In belangrijke gevallen kan de beslissing jurisprudentie opleveren voor soortgelijke zaken. Nadeel van de juridische weg kan zijn dat de uitkomst maatschappelijk draagvlak mist. Dan krijgen ‘de rechters’ de schuld.

De politieke weg:

Verzet tegen een voornemen, besluit of handeling langs de politieke weg beperkt zich niet tot één specifiek probleem. Er wordt druk uitgeoefend op een ongewenste bestuurscultuur en in geval van succes werkt het verzet preventief op een breder terrein. Echter, via sociale media kan die druk juist een onwenselijke bestuurscultuur in de hand werken. In principe is politiek verzet een ideële benadering, die streeft naar maatschappelijke ontwikkeling en bewustwording voor algemeen belang.

Is er dan geen derde weg?

Ja, die is er wel; het is de weg van niets doen. “Tob niet, het komt toch anders”. Die spreuk hing in kruissteken geborduurd bij oma boven de radio.