Natura 2000 gebieden in Winterswijk

2021- Het Korenburgerveen, Wooldse Veen, Bekendelle en Willinks Weust zijn Natura 2000 gebieden. Daarvoor gelden speciale wettelijke regels.

Veel mensen maken geen onderscheid tussen een Natura 2000 gebied en een ‘gewoon’ mooi natuurgebied. Maar vanwege o.a. zijn unieke biodiversiteit staat een Natura 2000 gebied onder speciale en strikte wettelijke bescherming van de Provincie, ‘Den Haag’ en ‘Brussel’.

Wat betekent dat voor Willinks Weust?

Die bescherming houdt in dat zowel de bouw met infrastructuur, parkeerterrein etc. als het gebruik van het museum door stikstof depositie of anderszins geen natuurschade mag veroorzaken in Willinks Weust. Daarmee staat of valt de goedkeuring voor het museumplan van de Stichting Terra Temporalis.

In de ‘Beleidsregels salderen in Gelderland’ van 20 mei 2021 bevestigt de Provincie dat het realiseren van stikstofdaling noodzakelijk is voor het behalen van de instandhoudings-doelstellingen voor Natura 2000-gebieden. Er staan zoveel voorwaarden en beperkingen in deze beleidsregels dat het ondenkbaar is dat Terra Temporalis daar binnen afzienbare tijd aan kan voldoen. En dan hebben we het nog niet eens over toetsing door een rechtbank en de Raad van State.

De site-manager van Sibelco heeft herhaaldelijk tegen omwonenden gezegd dat Sibelco alle eventueel overtollige stikstofruimte van het bedrijf ten goede zal laten komen aan het Natura 2000 gebied Willinks Weust en niet aan Terra Temporalis voor een steengroevemuseum.