Recreatieparken en stikstofregels

2023 – Stikstofregels genegeerd bij bouw recreatieparken. Conflict tussen recreatiepark en natuurbescherming leidt in Elburg tot wanprestatie.

De stikstofcrisis vertraagt bouwprojecten en brengt boeren in de problemen, maar in de recreatiesector wordt vrolijk doorgebouwd. Fonkelnieuwe chalets en complete zwemparadijzen worden pal naast kwetsbaar Natura-2000 gebied gebouwd.

De Stentor van18 mei 2023 rapporteert over een voorbeeld uit de Gelderse gemeente Elburg. Daar transformeert een Frans recreatiebedrijf een camping van 200 jaargasten tot een luxe vijfsterrenpark. De camping wordt uitgebreid met verhuurbare vakantiechalets en van verschillende attracties voorzien. Kampeerkavels zijn verdwenen voor chalets. Vaste gasten moesten hun stekkie opbreken voor waterglijbanen en tientallen bomen zijn weggekapt voor het nieuwe zwembad. Graafmachi­nes en bulldozers rijden rond, er wordt gesloopt en gekapt.

De gemeente Elburg heeft hiervoor vergunningen afgegeven. Raadsleden die op de camping een rondleiding kregen, waren enthousiast over de plannen van het Franse bedrijf.

Beschermde natuur

De camping wordt omgeven door Natura2000-gebied Veluwe. Een bouwproject moet dus aan strenge stikstofregels voldoen. Maar dat blijkt hier nu juist niet het geval. De gemeente hecht meer waarde aan economische belangen dan aan natuurbehoud.

Eind 2022 is de zogenaamde ‘bouwvrijstelling voor het beoordelen van stikstofuitstoot’ ingetrokken door de Raad van State. De gemeente erkent dat de gevolgen in de vergunning verwerkt had moeten worden. Maar ‘er zat enige druk op de uitvoering van het project’.

In de vergunning voor het zwemparadijs wordt niets gemeld over stikstofneerslag, ook al ligt de bouwput op honderd meter afstand van beschermde natuur. Stikstofberekeningen zijn er wel degelijk gemaakt, zo blijkt uit een rapport van een ingenieursbureau, maar ze zijn buiten het vergunningsbesluit gehouden.

Dat rapport lijkt de gemeente in overleg met de Franse maatschappij bewust te hebben weggelaten. Misschien werd gehoopt dat het nooit boven water zou komen, want het zou extra maatregelen vereisen om de uitstoot te verkleinen. De omgevingsvergunning was nog maar net verleend, toen de betonvloeren voor de nieuwe zwembaden al werden gestort.

Winterswijk, let op uw zaak!

Gemeenten gaan bij vergunningsaanvragen wel vaker voorbij aan natuurbelangen. Evenmin als in Elburg zijn er natuurvergunningen afgegeven voor de bouw van vergelijkbare waterattracties op campings vlak naast Natura-2000 gebieden in Voorthuizen en in Doesburg.

Een natuurvergunning wordt verleend door de provincie. De initiatiefnemer moet zelf berekenen of zo’n vergunning nodig is. En de gemeente moet bij de provincie checken of het project voldoet aan de wet natuurbescherming, anders mag de gemeente geen vergunning verlenen. Sommige gemeentes menen dit verbod te kunnen negeren.

Echter, naarmate dit soort wanprestaties meer bekendheid krijgen, wordt het voor gemeentes steeds lastiger om ermee weg te komen. Wanneer een gemeente haar wettelijke plicht verzaakt, kan dat leiden tot een bezwaar bij de Provincie en een procedure bij de Raad van State.