SOBW-1100_steengroeve

Steengroeve

Het steengroevegebied ligt 4 km ten oosten van Winterswijk in de buurtschap Ratum. Het omvat steengroeven, de fabriek van Sibelco, het Natura 2000 gebied Willinks Weust met bufferzone, het Gelders Natuurnetwerk en de Ecologische Hoofdstructuur, een aantal agrarische bedrijven en woningen en een nieuw recreatiepark. De Willink Beek stroomt door het gebied.

Het gebied wordt bereikt over de Steengroeveweg. Dat is een tamelijk smalle weg met zachte bermen. De weg wordt intensief gebruikt door de vrachtwagens van Sibelco, ook zware landbouwvoertuigen en –machines, particuliere auto’s en fietsers.

Aandachtspunten in het steengroevegebied

  • Instandhouding en verbetering van de kwaliteit van Willinks Weust
  • Beschermde planten en diersoorten
  • Effecten van de Sibelco fabriek op het milieu
  • Jaarlijks steengroevetheater
  • Wekelijkse rondleidingen in de groeve
  • Verkeersproblematiek en het parkeren
  • Effecten van het recreatiepark op natuur en milieu

Een bedreiging

De gemeente bereidt een wijziging van de bestemming van het gebied voor ten behoeve van een museum dat naast de groeve en het Natura 2000 gebied wordt gepland. Het museum wordt bedoeld voor 25000 bezoekers per jaar.

SOBW-1100_Steengroeveweg

Lees ook

Beleidsvisie Recreatie en Toerisme

2024 – We ontkomen er niet aan onze verwachtingen over die steengroeveparel aan te passen.

Aftreden wethouder

2023 – Op 23 september maakte de wethouder Steengroevegebied en Hilgelo bekend dat hij per onmiddellijke ingang zijn functie als wethouder neerlegt.

Het college is opgetogen

2023 – Het college van B&W van Winterswijk heeft bij monde van wethouder Wassink in opgetogen bewoordingen het plan gepresenteerd voor een Steengroeve Museum naast de Steengroeve. 

Verkeersbewegingen op de Steengroeveweg

2019 – Door het museum kan op sommige uren de drukte op de Steengroeveweg oplopen tot wel 100 verkeersbewegingen extra per uur

Doneer!

Ook uw financiële steun
kunnen we goed gebruiken!