SOBW_1080a_kaart-Steengroevegebied

Kaart steengroevegebied

2023 – Kaart van de steengroeve, Willinks Weust en omliggende landerijen

Het witte gedeelte is de steengroeve met de fabriek van Sibelco

Het geelgroene gebied ten oosten en zuiden daarvan is het beschermde Natura 2000 gebied Willinks Weust (62 ha)

Ten westen van de steengroeve loopt de Steengroeveweg naar Winterswijk (4 km)

Het rood omlijnde gebiedje is het plangebied met museum van Terra Temporalis

1 km ten zuiden van Willinks Weust (niet zichtbaar op de kaart) heeft Hofparken Wiltershaar een recreatieterrein met 600 bungalows gebouwd

Het meest oostelijke gedeelte van de groeve wordt niet meer gebruikt voor kalkwinning. Daar wordt jaarlijks het steengroevetheater opgevoerd en vinden wekelijks rondleidingen plaats.