Statuten Stichting Omgevingsbelangen Winterswijk

2023 – De belangrijkste punten uit de statuten van de stichting Omgevingsbelangen Winterswijk

Het doel van de stichting is het beschermen van de karakteristieke waarden van het Winterswijkse buitengebied.

Onder karakteristieke waarden van het buitengebied wordt verstaan:

*het agrarische karakter van het landschap

*de natuurwaarden van flora en fauna

*cultuurhistorische monumenten

De stichting tracht haar doel te bereiken door:

*het verzamelen, analyseren en verstrekken van informatie met betrekking tot de karakteristieke waarden van het Winterswijkse buitengebied

*het kenbaar maken en publiceren van inzichten die bijdragen aan de bescherming van het Winterswijkse buitengebied

*het voeren van overleg met verwante organisaties en overheidsinstanties

*overige wettelijke activiteiten die het doel van de stichting ondersteunen.

De bescherming vindt plaats in harmonie met de functies van het buitengebied voor landbouw, wonen, recreatie en kleinschalige productieactiviteiten.

Het bestuur van de stichting bestaat uit tenminste drie personen van wie tenminste twee personen in de gemeente Winterswijk woonachtig zijn.

De oprichters/bestuursleden zijn:

Anton Reuvekamp, voorzitter

Carl Drees, penningmeester

Willem Hulscher, secretaris

De stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 90202228. Het RSIN nummer van de stichting is 865240450.

De stichting is bereikbaar per email op secretaris@buitengebiedwinterswijk.nl