Aftreden wethouder

2023 – Op 23 september maakte de wethouder Steengroevegebied en Hilgelo bekend dat hij per onmiddellijke ingang zijn functie als wethouder neerlegt.

De wethouder verklaarde: “Als wethouder kan ik alleen functioneren als ik steun en vertrouwen geniet. Deze steun wordt door mij niet meer gevoeld.”

Wij zijn niet op de hoogte van de politieke en persoonlijke achtergronden. Maar we menen dat zo’n beslissing altijd moeilijk is en dat iemand die niet lichtvaardig neemt. Uiteraard respecteren we de beslissing van de wethouder en wensen hem sterkte. We hopen dat hij weer voldoening kan vinden in zijn werkzaamheden, welke die ook zullen zijn.

Problemen niet opgelost

Met het aftreden van de wethouder zijn de problemen van het Steengroevemuseum niet opgelost. Bij het College van B&W liggen inmiddels stevige brieven van zowel Natuurmonumenten als de Natuur en Milieu Federatie Gelderland als reactie op het Voorontwerpbestemmingsplan Steengroevemuseum. Beide wijzen op de ernstige tekortkomingen van het Voorontwerp, het gebrek aan zorgvuldige afweging en het gemis aan objectieve toetsen voor de effecten op het Natura 2000 gebied Willinks Weust.

Bovendien waarschuwt een recent rapport van Arcadis de Provincie Gelderland voor de onacceptabele cumulatieve recreatiedruk op de Willink Weust. Met de eventuele komst van het Museum neemt het recreatief gebruik exponentieel toe, schrijft Arcadis.

Het eigenlijke probleem

Het eigenlijke probleem van het steengroevemuseum is de ongebreidelde ambitie van het bestuur van Terra Temporalis. De paradox is dat dankzij de stichting Terra Temporalis het idee van een Steengroevemuseum in brede kring wordt omarmd, maar dat diezelfde stichting nu de realisatie in de weg staat. Immers, TT houdt hardnekkig vast aan locatie van het museum aan de rand van de groeve en weigert een haalbare locatie te accepteren.

Interessant zal zijn hoe het bestuur van het Steengroevetheater zich ontworstelt aan een ongemakkelijke spagaat. Enerzijds is dat bestuur uiterst loyaal aan het bestuur van TT (re: de spoorwegovergang Geversweg!) en anderzijds zal het ook tot het theaterbestuur doordringen dat het plan voor een steengroevemuseum het voortbestaan van het steengroevetheater bedreigt. Het rapport van Arcadis aan de Provincie vormt hiervan een voorbode.