Stichting Terra Temporalis

2013 – Dankzij de stichting Terra Temporalis wordt het idee van een Steengroevemuseum in brede kring omarmd. Diezelfde stichting staat nu de realisatie in de weg.

Oprichting Terra Temporalis

De Stichting Terra Temporalis werd in 2013 opgericht met als doel een bezoekerscentrum te ontwikkelen als voorloper van een museum bij de steengroeve. (Na verloop van tijd hebben de woorden ‘museum’ en ‘bezoekerscentrum’ soms dezelfde betekenis gekregen.)

De Stichting TT is nauw verbonden met de Stichting Erfgoed en Nationaal Landschap Winterswijk (opgericht in 2008). Voor zover bekend bestaat het College van Bestuur van de Stichting ENL uit één persoon – de voorzitter – die zelfstandig bevoegd is de stichting te vertegenwoordigen en tevens verantwoordelijk is voor de dagelijkse leiding.

In 2013 heeft hij namens zijn Raad van Toezicht zichzelf ter beschikking gesteld om als voorzitter te dienen van de op te richten stichting TT.

Financiële aspecten

Ook financieel zijn de stichtingen TT en ENL nauw verbonden, aanvankelijk met één en dezelfde bankrekening. De financiën van TT en de Stichting ENL waren communicerende vaten tot TT een zelfstandige boekhouding ging voeren. Dat is pas 8 jaar na de oprichting gebeurd, en veel is nog onduidelijk gebleven. Geen van beide stichtingen publiceren hun inkomsten en uitgaven, hoewel dat voor hun ANBI status wel verplicht is.

Volgens de statuten van de Stichting ENL ontvangt de voorzitter een salaris. Dit is niet in strijd met ANBI regelingen, als dat bestuurslid een uitvoerende functie heeft. En volgens de statuten van de Stichting TT kan het bestuur zichzelf een beloning toekennen.

Inmiddels heeft de oprichter-voorzitter van het TT bestuur de voorzittershamer overgedragen. Hij heeft nu de functies van secretaris, penningmeester en kwartiermaker van het bestuur – een veelarmige octopus in Winterswijk. Op dit moment bestaat het bestuur van de Stichting TT uit 4 personen, van wie één persoon in de gemeente Winterswijk woonachtig is.

Activiteiten van Terra Temporalis

De activiteiten van TT hebben hoofdzakelijk bestaan uit promotie van het museumplan. Een gewichtige commissie van aanbeveling is gevormd en een zware raad van toezicht. Een convenant werd gesmeed met allerlei soorten organisaties, wat moest bewerken dat alle neuzen dezelfde kant op wezen. Er werd intensief gepromoot in de media en bij alle gemeentes in de Achterhoek. Samen met het gemeentebestuur en -ambtenaren werd krachtig gelobbyd bij de provincie in Arnhem.

Fraaie brochures met afbeeldingen van architecten-ontwerpen werden gepresenteerd. Relaties met universitaire instellingen werden geregisseerd en nadrukkelijk geëtaleerd en allerlei politieke en maatschappelijke organisaties werden aangeschreven voor een gratis steunbetuiging. In alle afleveringen van het Gemeentenieuws verschenen berichten over de voortgang van het museumplan.

De promotie campagne van TT was mogelijk door een subsidie van 100.000 euro van de gemeente voor de voorbereiding van het museum. Bovendien hebben gemeenteambtenaren en -adviseurs veel tijd besteed aan de ondersteuning van het TT plan. De intensieve promotie door TT is in Winterswijk goed aangeslagen. Inwoners en gemeenteraad hebben TT met bewondering omarmd.

Planning niet gerealiseerd

In 2013 verkondigde TT dat de ingebruikname van het bezoekerscentrum in 2020 zal plaats vinden. Daarvoor werd in 2019 door de gemeente de subsidie toegekend. Maar keer op keer werd het plan vooruit geschoven en nu heeft de stichting de opening uitgesteld tot eind 2025 / begin 2026.

Een onrealistische begroting en teveel ambitie zijn daar debet aan. Daar komt bij dat TT in strijd met wettelijke regelingen voor natuurbescherming vast blijft houden aan locatie van het museum bij de steengroeve. Door deze opstelling staat de stichting Terra Temporalis een realistisch plan om tot een steengroevemuseum te komen in de weg. Dat is niet in het belang van Winterswijk.

En nu?

In de loop van 2023 zijn de promotiecampagnes van Terra Temporalis in intensiteit verder toegenomen. Nuchtere Winterswijkers vragen zich af waar dat voor nodig is. Goede wijn behoeft toch geen krans? Gespeculeerd wordt wat de reden kan zijn van al die ophef.