Gemeente Voorst niet eens met Leisurelands

2023 – De gemeenteraad van Voorst doet een moreel beroep op deze BV. Welke belangen zijn in het geding?

In mei 2023 heeft de Gelderse gemeente Voorst een oproep gepubliceerd aan de directeur van Leisurelands BV. Het gaat om de stikstofrechten die Leisurelands heeft verworven met het doel een festival op één van de eigen recreatieterreinen mogelijk te maken.

De gemeenteraad van Voorst vindt het verworven van die stikstofrechten een onwenselijke gang van zaken. Omdat de gemeente Voorst medeaandeelhouder is van Leisurelands, heeft de raad over dit onderwerp een motie aangenomen. 

De raad is van mening dat stikstofrechten eerst voor maatschappelijke opgaven zoals natuurherstel, woningbouw en het ondersteunen van de agrarische sector gebruikt moeten worden. De raad ziet het houden of mogelijk maken van festivals niet als een dringende maatschappelijke opgave.

De gemeenteraad doet een dringend beroep op Leisurelands om de verworven stikstofrechten aan de overheid over te dragen, en om zich niet meer op de stikstofmarkt te begeven voor het opkopen van stikstofrechten, om daarmee festivals op haar recreatiegebieden te kunnen toestaan.

Hoe gaat het nu verder?

De Stentor meldt in juni 2023: De gemeente is naast vergunningverlener en handhaver, ook aandeelhouder in Leisurelands. De burger gelooft niet dat de gemeente de belangen op deze manier goed kan wegen. Raadsleden vinden het verwarrend waar precies het belang van de gemeente Voorst ligt. 

Ze vinden het daarom beter dat Voorst zijn aandeelhouderschap inlevert. “De burger snapt er zo helemaal niks meer van. Je gelooft niet meer dat de gemeente de belangen goed kan wegen voor omwonenden, als ze zelf gebaat zijn bij het goed gedijen van een commerciële partij als Leisurelands.”

Wordt vervolgd……….

NB. Ook Winterswijk is aandeelhouder van Leisurelands. Het Hilgelo is van Leisurelands.