Gids voor de Winterswijkse steengroeve

2020 – Bijzondere vondsten in het gesteente dat 245 miljoen jaar geleden werd gevormd in de Muschelkalkzee die doorliep tot in Polen en Italië. 

De gids is geschreven door Professor Jelle Reumer en uitgegeven in 2020 door Stichting Matrijs te Utrecht. 

De fossielen en mineralen die in de groeve zijn gevonden, worden al sinds jaren bestudeerd door wetenschappers, amateurgeologen en andere liefhebbers. De gids is geen veldgids en geen determineerwerk in de zin van een bloemen- of vogelgids, maar toch zal het met deze gids – mede dankzij de vele afbeeldingen – vaak mogelijk zijn om een fossiel, een mineraal of een geologisch verschijnsel te herkennen.

Beschreven worden de groeve en omgeving, de geologie en de fossielen. Bij de fossielen worden besproken: ongewervelde dieren,  vissen, amfibieën, reptielen, sporenfossielen en planten. 

Het meest bekende mineraal uit de steengroeve is Pyriet. Dat is ijzersulfide, FeS2. Het komt hier en daar in kristalvorm voor en bezit een goudglanzend uiterlijk. De gelukkige vinder noemt het ‘Winterswijks goud’.