Hoe kun je het Voorontwerp vinden?

2023 – Het Voorontwerpbestemmingsplan Steengroevemuseum is niet makkelijk te vinden, maar op een computer of tablet kan het wel.

De digitale versie van het Voorontwerpbestemmingsplan kunt u op twee manieren vinden:

Ga naar de website van de gemeente: Home | Winterswijk Daar toetst u in: Bestuur & Organisatie, dan doorklikken: Gemeenteraad, doorklikken: Direct naar website Gemeenteraad (iBabs), doorklikken: Bekijk overzichten (helemaal onderaan de pagina!), doorklikken Collegebesluiten, doorklikken onder datum: 18-07-23, doorklikken Voorontwerpbestemmingsplan Steengroevemuseum.

De tweede manier is de manier die de wethouder aangeeft:

Ga naar www.ruimtelijkeplannen.nl; Klik op: plannaam of –nummer; Vul in: NL.IMRO.0294. Dan verschijnt in de linker kolom op de 2e plaats: Museum Steengroeve. Klik daar op, dan verschijnt in de rechter kolom onder Museum Steengroeve het woord: Documenten. Klik daarop en klik vervolgens op: Toelichting.pdf. Dan kunt u de toelichting lezen. De 11 Bijlagen die erbij horen vind je als je teruggaat naar Documenten en aanklikt: Bijlage bij Toelichting.

Dan treft u 14 documenten aan (pdf) die u allemaal kunt openen. Ze klinken allemaal reuze positief over het museumplan. In totaal zijn het 504 bladzijden. Wie gaat die allemaal bestuderen? De gemeenteraadsleden toch zeker wel?

Misleidende documenten

Als je op je mobieltje kijkt, begin je natuurlijk met de kleinste documenten. Dat zijn bijlage 3 en bijlage 5, allebei met 1 bladzijde. Maar die zijn allebei misleidend!

De kaart op bijlage 3 toont een strookje bos dat eigendom zou zijn van het museumplan. Fout! Precies dat strookje ligt op een vitaal punt van de wegomleiding en het is niet te koop.

Bijlage 5 is een positief advies van de Adviescommissie Cultuurhistorie. Maar let even op: het onderwerp van het advies is niet museum maar bezoekerscentrum steengroeve, en de datum van het advies is 22 juli 2021 (twee jaar geleden dus). Sinds die datum is in de commissie over dit onderwerp niet meer inhoudelijk gesproken (en de commissie is per 1 januari 2023 opgeheven). Bijlage 5 is een beetje fout en bepaald misleidend!

Help de wethouder

En dan hebben we het nog niet eens over de misleidingen in al die andere 502 bladzijden. De wethouder heeft iedereen uitgenodigd schriftelijk te reageren en hem te helpen het Voorontwerp beter te maken. Daar zal nog heel wat voor moeten gebeuren….. Maar die 504 bladzijden doorpluizen is niet niks! We moeten op onze gemeenteraadsleden vertrouwen. Die vertegenwoordigen ons en die moeten het gemeentebestuur controleren.