SOBW_1080a_zandpad

Waarom het landschap beschermen? Omdat het bedreigd wordt! 

2023 – Het landschap bestaat uit meer dan planten en dieren, het is onze omgeving. Het agrarische landschap met zijn weiden, bossen en beken.

Het gaat om de karakteristieke waarden die onze omgeving vormen, zoals we die kennen. De Winterswijkse omgeving die ons dierbaar is,

Landschappen veranderen voortdurend door de natuur en door de cultuur. Maar we hoeven niet te accepteren dat ons Winterswijkse landschap stukje bij beetje wordt aangetast om uiteindelijk te verdwijnen. Ondoordachte keuzes van vandaag en morgen staan de toekomst in de weg.

De bedreigingen komen van verschillende kanten. We draaien mee in de mallemolen van geldelijk gewin. Commerciële bedrijven krijgen de kans om happen te nemen uit onze omgeving door grootschalige recreatieparken en evenementen. Meer voorzieningen, meer overnachtingen, meer geld in de gemeentekas. Maar al te vaak gaat dat ten koste van de natuur en het landschap.

Onze Stichting Omgevingsbelangen Buitengebied Winterswijk wil zoeken naar een beter evenwicht in de afweging van de belangen. Dat kunnen we het beste doen door onafhankelijk te blijven van de gemeente en de lokale politiek. Met steun van u die onze zorg deelt.