Exploitatiekosten

2023 – Bedrieglijke zekerheid: contract gemeente met Terra Temporalis kan ons niet vrijwaren van verplichtingen.

Het contract is een anterieure overeenkomst. Dat zou de zekerheid bieden dat de gemeente niet hoeft bij te springen als de Stichting TT de exploitatielasten van het museum niet kan dragen. En de stichting hoeft vooraf niet aan te tonen dat de exploitatie uitvoerbaar is. 

Als dat maar goed gaat! De begrotingen die TT tot nu toe heeft laten zien, zijn gebaseerd op een hypothetisch verdienmodel – gebakken lucht ondanks de haalbaarheidsstudie van Adviesbureau Blauw. De belangrijkste zwakte is dat geen rekening wordt gehouden met een aanloopperiode van een aantal jaren. Maar de kosten gaan voor de baat uit. Ook bij Museum Villa Mondriaan groeide het gehoopte aantal bezoekers slechts heel langzaam. En ook dat museum kan alleen voortbestaan dankzij een royale jaarlijkse subsidie van de gemeente en vrijstelling van huurbetalingen aan de eigenaar van het pand.

En nu hoeft TT volgens die anterieure overeenkomst niet eens meer een begroting te laten zien! Omdat die verplichting er niet meer is, is volgens de gemeente “de economische uitvoerbaarheid van dit bestemmingsplan hiermee aangetoond”. Dat klinkt paradoxaal; in feite gaat de gemeente blindelings akkoord.

De gemeente heeft zich al sterk gecommitteerd aan TT

Voor de gemeente is TT niet zomaar een projectontwikkelaar, De relatie is meer vergelijkbaar met die tussen gemeente en de eigen gemeentelijke dienst. Daarmee sluit je geen anterieure overeenkomst, je wilt er controle op houden met begrotingen en zo, want als de dienst in de schulden raakt, moet je hoe dan ook bijspringen.

Wat is het risico?

Hoe staan de zaken als (na een koninklijk openingsjaar) de inkomsten toch tegenvallen en de kosten ondraaglijk hoog blijken te zijn? Wat zegt de gemeente dan? Ha, ha, eigen schuld, dikke bult! Nee, natuurlijk niet, want dat is geen ambtelijke taal.

Maar de gemeente heeft wel een probleem. Als je al meer dan een miljoen in dat museum hebt gestoken en het overal hebt gepromoot, heb je er je ziel en zaligheid aan verbonden met een flink stuk prestige. Kun je je dan permitteren om niets te doen? Nee, dan moet je bijspringen in de een of andere vorm. Niet als een bijdrage in de exploitatiekosten (wegens die anterieure overeenkomst), maar wel in een andere vorm. Het gaat, hoe dan ook, geld kosten, geld van de belastingbetalers. Ook kan de gemeente een uitweg creëren door het verlenen van Eftelingachtige vergunningen voor het museum, om de exploitatie te redden. Gaan we daar mee akkoord?

En als de exploitatieverliezen structureel blijken te zijn en bovendien de economie van het dorp weinig profiteert van de bezoekers van het steengroevemuseum? Moet een volgend gemeentebestuur dat dan oplossen? Wat vindt onze huidige gemeenteraad? 

De anterieure overeenkomst lijkt een verzekeringsbewijs voor ons te zijn, maar is in feite een blanco cheque voor TT.