SOBW_1080a_spandoek

De oorsprong van BOOS

2023 – Het BOOS gevoel ontstond in Ratum na een tumultueuze bijeenkomst in Gebouw Emma. Al snel verspreidde het zich over heel Winterswijk.

Het bestuur van Terra Temporalis had op 12 februari 2020 de omwonenden van de steengroeve uitgenodigd voor een ‘schetsschuitoverleg’ in Gebouw Emma. Het had een mooie avond moeten worden met welwillend applaus voor het museumplan. Maar niets daarvan, de opkomst was overweldigend en de bijeenkomst liep totaal uit de hand. Op die avond is het email platform BOOS ontstaan. Het platform bestaat uit sympathisanten uit heel Winterswijk. 

BOOS staat voor Belangengroep Omwonenden Omgeving Steengroeve. Zij hebben als eerste aan de bel getrokken. Aanvankelijk trachtte de verantwoordelijke wethouder die omwonenden weg te zetten als een paar nieuwkomers, die natuurlijk best welkom waren in de gemeente, maar nog moesten leren zich aan te passen. (Feitelijk woonden die mensen hier al 50, 49, 36, 34 en 34 jaar en ook waren er 3 relatieve nieuwkomers bij.)

Tot overleg is het nooit gekomen

In de zomer van 2020 heeft het bestuur van Terra Temporalis een poging ondernomen om met de omwonenden van de steengroeve in gesprek te komen. Echter, omdat TT niet bereid bleek om tevoren informatie te verschaffen over doel en/of agenda voor zo’n gesprek, hebben slechts vier omwonenden zich – beleefdheidshalve – beschikbaar gesteld. 

In het jaarverslag 2020 van de Stichting Erfgoed en Nationaal Landschap Winterswijk staat onder het hoofdje Bezoekerscentrum de Steengroeve: “Uiteindelijk hebben er twee gesprekken met 4 vertegenwoordigers uit de buurt plaats gevonden maar gezamenlijk is vastgesteld dat er geen constructieve relatie ontstond.” Dat klopt, geen constructieve relatie, maar het is niet waar dat die vier mensen vertegenwoordigers uit de buurt waren.

TT geeft nooit concrete informatie aan omwonenden

Omwonenden hebben ook geen enkele concrete informatie ontvangen over de geclaimde aanpassingen van het plan, dat TT in april 2021 in haar bidbook heeft gepresenteerd. De wethouder schreef op 3 oktober 2022 dat het bidbook nog steeds het voorliggende voorstel vormt. Maar over wat voor museum of bezoekerscentrum ging en gaat het eigenlijk?

Op 25 november 2022 heeft de voorzitter TT een poging ondernomen om het belang van het TT initiatief ‘nog eens door te spreken’ met vier omwonenden die hij daarvoor speciaal had uitgenodigd in De Twee Bruggen, maar hij negeerde verzoeken om informatie vooraf. De poging is dan ook mislukt. 

Na de opening door de voorzitter trad tot totale verrassing van de vier genodigden de wethouder binnen. De voorzitter acteerde alsof hij blij verrast was en droeg daarop het voorzitterschap van de bespreking zogenaamd aan de wethouder over. Verbijsterde omwonenden hebben deze act ervaren als een gebrek aan respect en voelden zich gevangen in een hinderlaag. Tot een gesprek is het dan ook niet gekomen. Desondanks heeft de voorzitter het bestaan om de volgende dag de omwonenden in een mail te bedanken voor ‘het plezierige gesprek dat we onder leiding van de wethouder hebben gehad’. 

Het was duidelijk dat TT niet geïnteresseerd is in overleg, maar slechts aan het gemeentebestuur wil kunnen rapporteren dat aan de ‘betrokkenen paragraaf’ is voldaan. Dit blijkt ook uit de piketpaaltjes show (zie: De show van Terra Temporalis). 

Vervolg

Omdat gemeentebestuur en TT niet open stonden voor inhoudelijk overleg, is in de kringen van BOOS het idee ontstaan van een petitie (zie aldaar).

Toen de petitie niet tot enige reactie bleek te leiden zijn enkele BOOS sympathisanten overgegaan tot de oprichting van een stichting, de Stichting Omgevingsbelangen Winterswijk (zie aldaar).

Het BOOS platform is springlevend. De sympathisanten pleiten niet voor eigenbelang of glorie, maar voor het belang van de gemeente.