Een geologisch museum

2023 – De geologische mozaïekvloer van Winterswijk heeft meer te bieden dan alleen de steengroeve. Dat rechtvaardigt de bouw van een geologisch museum. 

‘Winterswijk onder je voeten’ is een boekje van Erfgoed Winterswijk. Op de omslag staan allerlei fossielen die in Winterswijk zijn gevonden. Miljoenen jaren geleden hebben hier schelpdieren, walvissen, zeehonden, haaien en zeekoeien rondgezwommen. 

De oudste geologische laag komt in Kotten aan de oppervlakte. De geologische mozaïekvloer van Winterswijk is uniek: de Steengroeve van 245 miljoen jaar geleden, maar ook gesteenten in de beekoevers van 145 miljoen jaar, vondsten in Miste en Meddo van 16 miljoen jaar en relicten uit de ijstijden. Al die bijzonderheden rechtvaardigen de bouw van een geologisch museum.

Alle geologische musea in Nederland staan in een stad of dorp, evenals alle natuurmusea en daar zijn redenen voor. Ook in Winterswijk biedt locatie van een museum in de bebouwde kom voordelen. Het brengt toeristen naar winkels en HORECA, het museum is bereikbaar met openbaar vervoer, geen obstakels voor vergunningen, maar samenwerking met bestaande musea. Met name met de Museumfabriek van de VHM. 

waarom niet?

De gemeenteraad is er te snel vanuit gegaan dat een steengroevemuseum natuurlijk bij de steengroeve moest staan. Alternatieven zijn nooit onderzocht. Waarom niet een museum in de dorpskern, dat alles biedt over de mozaïekvloer van onze gemeente, inclusief de steengroeve? De Museumfabriek heeft al een aantrekkelijke geologische collectie over de steengroeve. Die kan worden uitgebouwd. Er is nu ook een toegang vanaf de Zonnebrink, die kan worden vergroot als blikvanger voor een geologisch museum.

Alles wat je kunt bieden in een museum in het dorp, hoef je niet nabij de steengroeve te bieden. Denk aan exposities, films, video’s, workshops, lezingen, objecten en documentatie. Bijna alles dus, behalve de beleving van de groeve. Daarvoor moet je naar de groeve zelf. Toeristen kunnen vanaf de Laan van Hilbelink met elektrische shuttlebusjes worden vervoerd naar de steengroeve en andere bijzondere plekken in de omgeving. Met milieuvriendelijk shuttlebusjes en de Green Leaf Award kan Winterswijk zich promoten als milieubewuste gemeente. 

Kosten voor herstructurering van de Steengroeveweg zijn niet nodig. En voor de rondleidingen in de groeve en het steengroevetheater is locatie van het museum bij de steengroeve niet nodig.

Een natuurvergunning voor een museum naast een Natura 2000 gebied is niet haalbaar. Ook de aanzuigende werking van auto’s zal op een milieuverbod stuiten. Terra Temporalis kan dus niet voldoen aan de voorwaarden voor het miljoen subsidie voor hun museum bij de steengroeve. Dat geld kan worden gereserveerd voor een geologisch museum in het dorp. Ter voorbereiding kan de gemeente de VHM uitnodigen een werkgroep te vormen met deskundigen en daaraan een subsidie toekennen.

Misschien kan de schuur op het weitje tegenover de steengroeve dienen als halteplaats voor de shuttlebusjes en als bezoekerscentrum voor de steengroeve. Professor Reumer heeft dit drie jaar geleden al voorgesteld, toen hij nog lid was van het bestuur van Terra Temporalis. Wetenschappers die in de steengroeve actief zijn, vinden een bezoekerscentrum/museum bij de groeve niet nodig. Misschien kunnen vrijwilligers van Terra Temporalis de schuur een verfje geven en hier een daar wat opknappen. Sibelco is vast wel bereid om toilet met waterleiding en riolering aan te leggen. Op het weitje mag ruimte zijn voor maximaal 20 auto’s. De rest is voor beplanting. Parkeren langs de steengroeveweg en op aanliggende terreinen moet strikt verboden worden.