Mario

Motie “breed durven kijken naar terra temporalis”

2020 – In 2020 stelden VW en CDA in de gemeenteraad voor het bezoekerscentrum naar het centrum te verplaatsen en dienden een motie in.

Drie is teveel

2023 – Rondleidingen, Theater en ook nog een Museum bij de steengroeve? Kan dat allemaal? Arcadis waarschuwt voor teveel recreatief gebruik steengroevegebied.

Kiezen voor beide

2021 – Kiezen we voor meer toerisme door het steengroevemuseum of kiezen we voor natuurbescherming van Willinks Weust? Kunnen we niet voor beide tegelijk kiezen?

Exploitatiekosten

2023 – Bedrieglijke zekerheid: contract gemeente met Terra Temporalis kan ons niet vrijwaren van verplichtingen.

Economie en locatie van het steengroeve museum

2023 – Over de beste locatie van het museum is nog niet goed nagedacht

Museumlocatie is belangrijk

2022 – Het doel van het steengroevemuseum is de economie van Winterswijk te ondersteunen. Dat doel is het belangrijkste voor de keuze van de locatie.

Een geologisch museum

2023 – De bijzondere geologische mozaïekvloer van Winterswijk heeft meer te bieden dan alleen de steengroeve. Dat rechtvaardigt de bouw van een geologisch museum.

Interview over stichting en haalbaarheid museumplan

2023 – interview over stichting omgevingsbelangen en haalbaarheid museumplan

Interview met de penvoerder van BOOS

2022 – Verslag van een gesprek over de plannen voor een museum bij de steengroeve.

Het succes van de Slingeplas

2020 – Wat Aalten kan, moet Winterswijk ook kunnen. Want ook in onze gemeente bedreigen evenementen en toerisme de natuurwaarden.