Berichten

Steengroevemuseum en Stichting Erfgoed

2023 – Wat heeft de Stichting Erfgoed & Nationaal Landschap te maken met het steengroevemuseum?

Beleidsplan van de SOBW

2023 – Het beleidsplan van de Stichting Omgevingsbelangen Winterswijk omvat de doelstelling, missie, visie en werkwijze van de stichting.

Moreel appèl

2023 – Jaren geleden had dat misschien nog wel gekund, maar een museum op die plek moet je moreel niet willen.

Aftreden wethouder

2023 – Op 23 september maakte de wethouder Steengroevegebied en Hilgelo bekend dat hij per onmiddellijke ingang zijn functie als wethouder neerlegt.

Museumplan bedreigt steengroevetheater

2023 – De wethouder is in 2021 al gewaarschuwd dat zijn museumplan kan leiden tot overbelasting van de Willink Weust en het steengroevetheater in gevaar brengt.

Waarom het landschap beschermen? Omdat het bedreigd wordt! 

Het landschap bestaat uit meer dan planten en dieren, het is onze omgeving. Het agrarische landschap met zijn weiden, bossen en beken.

Het college is opgetogen

2023 – Het college van B&W van Winterswijk heeft bij monde van wethouder Wassink in opgetogen bewoordingen het plan gepresenteerd voor een Steengroeve Museum naast de Steengroeve. 

Prestigeproject en megalomanie

2023 – Kenmerken van een prestigeproject: gegevens achterhouden, kritiek vermijden, feiten verdraaien, beloftes niet nakomen en niet ingaan op argumenten.

Dinopark Winterswijk

2023 – Citaat wethouder, 27 juli 2023, bij presentatie steengroevemuseum

Valse informatie

2023 – Waarom wil onze gemeente de burgers misleiden? De toelichting bij het Voorontwerpbestemmingsplan Steengroeve Museum wil ons laten geloven: alles is afgedekt, we hebben aan alles gedacht. De gemeente schreef: “De economische uitvoerbaarheid van dit bestemmingsplan is hiermee aangetoond.” En “het plan is verzekerd van kostendekking”. Dit is te danken aan een anterieure overeenkomst,…